slide01
Velkommen til Lotus Helsecenter
- vejen til bedre livskvalitet
slide02
Velkommen til Lotus Helsecenter
- vejen til bedre livskvalitet
slide03
Kontakt for mere info
slide04
Kontakt for mere info
slide05
Kontakt for mere info
slide06

Hypnose/- selvudvikling

Få redskaber til selvudvikling, bryd med dine negative mønstre og vaner.

buddha_quote

stressvsoverskud


 

livsspiralen_2


 

cirklen


 

nuet


hypnoseforløb

Sammen med Niels har jeg arbejdet med hypnose på mange forskellige måder. For mig har det været et fantastisk redskab til at nå ind til kernen af mig. Jeg står gerne ved, at det til tider har været endog overordentligt hårdt arbejde. Men fik jeg valget om at forblive i uvidenhed eller gå gennem processen igen, er jeg ikke i tvivl om mit valg – jeg ville til hver en tid gøre det igen.

Processen har ført store ændringer i mit liv med sig. Nødvendige ændringer, som jeg har valgt at træffe såvel privat som arbejdsmæssigt. Ændringer, der har krævet mod og styrke at føre ud i livet. Modet har ikke været der fra starten – det er kommet til undervejs i processen. Men først og fremmest har det krævet ærlighed. Ærlighed, ikke kun over for andre mennesker, men – vigtigst af alt – ærlighed overfor mig selv.

Konkrete eksempler på udbyttet af hypnose:

  • Vrede var en forbudt følelse, som i stedet kom til udtryk som ked-af-det-hed → tillader mig selv at blive vred, men det er ikke ret ofte nødvendigt at bringe mig selv dertil.
  • Overskridelse af mine grænser → klar over, hvor mine egne grænser er og siger til/fra.
  • Kunne ikke tilgive andre, hvis de behandlede mig uretfærdigt/urimeligt → er i stand til at tilgive og komme videre.
  • Perfektionist → har ikke behov for at alt skal være perfekt – har fået opbygget et selvværd, der ikke er forankret i præstation.
  • Har talt meget, hurtigt og højt → roligt og afballanceret uden samme behov for at komme til orde.
  • Tilsidesatte mine behov til fordel for andres → Mine behov tilgodeses samtidig med andres.
  • Det var ubehageligt for mig at kramme familie (bortset fra mand og søn), venner, veninder…… → nyder at give/modtage kram som en helt naturlig del.

 

 

 

For at nå her til har jeg vha. hypnose kigget på mange forskellige mønstre i mit liv. Negative mønstre, der blev aktiveret som ved tryk på en stor rød knap. Én efter én er de blevet afmonteret. Oplevelserne fra mit liv har jeg jo stadig med mig, men det sætter ikke længere gang i en masse ubehagelige følelser.

Nogle af mine relationer har på forskellig vis været svære. Jeg synes, at jeg ærligt kan se mig selv i øjnene og sige, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at få disse forhold til at fungere. I nogle tilfælde er det lykkedes – her er relationen blevet genoprettet på langt bedre præmisser. I andre tilfælde har jeg måtte erkende, at der ikke har været mere at stille op – at jeg har gjort, hvad der var muligt for mig. Her har det ført til brud – men med langt større trivsel i mit liv.
Ind imellem støder jeg selvfølgelig stadig på modgang i mit liv. Forskellen ligger i den måde, jeg nu er i stand til at forholde mig til det på. Jeg kan selvfølgelig også stadig blive ked af det, vred og frustreret, men det er som oftest her og nu reaktioner frem for reaktion på nogle gamle ophobede oplevelser og følelser. Viser det sig at handle om noget gammelt, er jeg meget hurtigt i stand til at identificere det og handle på det.

Jeg er gennem forløbet kommet til at hvile meget mere i mig selv og oplever en stor grad af indre ro – en ro, som også smitter af på mine omgivelser. Og så mærker jeg nu for alvor glæden boble indeni……….!!
Jeg er fyldt af taknemmelighed. Også taknemmelighed over alle de svære ting jeg er gået igennem – for uden det ville jeg ikke være, hvor jeg er i dag.

Jeg har udviklet mig meget som menneske både fysisk og psykisk – men har også haft nogle fantastiske oplevelser på et mere åndeligt plan. Og så er jeg blevet god til at bruge min intuition.
Undervejs i forløbet har jeg løbende skrevet logbog. Det er en fantastisk dokumentation og giver en god erkendelse at bladre tilbage og se, hvor meget jeg faktisk har lært. Alle de problemstillinger jeg var bevidst om, da jeg gik i gang, er blevet løst – plus adskillige flere……!

Det er ikke nødvendigvis alt i mit liv, der går som jeg ønsker – men jeg er ikke i tvivl om, at det går, som det skal.
Der ligger vist en fantastisk verden og venter forude………. og lige her og nu!

Karina Winther