slide01
Velkommen til Lotus Helsecenter
- vejen til bedre livskvalitet
slide02
Velkommen til Lotus Helsecenter
- vejen til bedre livskvalitet
slide03
Kontakt for mere info
slide04
Kontakt for mere info
slide05
Kontakt for mere info
slide06

Candida svamp testpilot forsøg

Candida, lavt blodsukker, parasitter, katar, testpilot forsøg af NP-kurens positive indvirkning

Test-pilotforsøget af’ NP-kurens virkning, fortaget af Niels Pousen og Tonny Rene Poulsen

For at dokumentere at NP-kuren havde virkning blev en undersøgelse iværksat samtidig med behandlingsforløbet.
Det var ikke en videnskabelig undersøgelse med mål- og kontrolgruppe men blot en forsøgsvis konstatering af testpersonernes velbefindende gennem forløbet.

Forsøget blev sponsoreret af Poul Bruun og deltagerne blev fundet ved Lene Hansons mellemkomst. Forsøget startede i marts 1997 og kørte frem til september 1997. De månedlige seancer startede med at deltagerne på video forklarede hvordan de havde de. Derefter blev de enkeltvis interviewet omkring deres symptomer og målt af behandleren. Disse informationer blev lagret i en database til senere brug. Ideen med video var at dokumentere de visuelle forandringer under kuren. Data alene ville kun kunne anvendes statistisk.

I starten var der skepsis at spore blandt deltagerne. De var opgivende og med rette. Flere af dem havde i det etablerede sundhedssystem, gennemgået diverse behandlinger med hormonbaseret cremer uden varigt resultat, så skepsis var forventelig. Deltagerne forandrede sig under forløbet. Udover de synlige tegn så var humøret stigende. Tilsvarende med deres energiniveau eller med andre ord entusiasme omkring hele forsøget. Det var opløftende at se hvordan de nu troede på at de kunne komme af med deres dårlige tilstand. Ligeledes kunne man konstatere at de i starten fik det dårligere hvilket kunne være forårsaget af renselsesprocessen. Men så kom forbedringen også.

Når en deltager forlod kuren var konsekvensen var at symptomer kom tilbage. Men efter blot en måned tilbage på kuren var balancen genoprettet. En enkelt følte mere energi ved at forlade kuren da personen var træt af kuren som et hele. Pointen her er at man skal være motiveret og standhaftig hvis kuren skal hjælpe. Det gælder vel for alt hvad man foretager sig.

Generelt for gruppen og med al hensyntagen til subjektivitet så kunne jeg som interviewer se en gruppe personer der fik højnet deres livskvalitet medens forsøget stod på. Hvordan det siden er gået dem er ukendt for mig.

Tonny René Poulsen

Indsamlet data

Forklaring
Som det fremgår af illustrationen er tendensen for PBCK at den nærmer sig nul. Med andre ord; de værdier behandleren måler, falder sammenlagt.
“Alle symptomer” er forsøgspersonens egen opfattelse af i hvilken grad symptomer har ændret sig. Der foreligger altså ikke målbare værdier for denne tendens.

data1

Nedenfor er beskrevet hvordan disse målinger er foretaget.

Følgende symptomer indgik i undersøgelsen:

 • Allergi
 • Belægninger på tungen
 • Depressioner
 • Dårlig hukommelse
 • Eksem
 • Forstoppelse/diarré
 • Gigtsmerter
 • Hovedpine
 • Let til at græde
 • Let til hidsighed
 • Oppustet efter måltider
 • Overvægt
 • Revner i mundvigen
 • Smerter i led og muskler
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Trang til søde sager
 • Træthed efter måltider

Dataserierne:

 • Symptomer
  • indeholder klienternes symptomer sammenlagt, og er klienternes opfattelse af symptomerne ikke en diagnosticering. Symptomerne er angivet på en skala fra 0 til 3, hvor klienten ved svære symptomer angiver et 3-tal og ved ingen symptomer angiver et 0.
 • PCBK (Indeholder summen af nedenstående målinger foretaget af behandleren.)
  • Parasit
  • Candida
  • Blodsukker
  • Katar

____________________________

iPCBK: Er en sammentrækning af følgende målepunkter: Parasit, Candida, Blodsukker, Katar


Akkumuleret data
Forklaring

Kurverne viser de samlede tendenser efter et behandlingsforløb indenfor et dataserie.

Dataserierne:

 • Symptomer
  indeholder klienternes symptomer sammenlagt, og er klienternes opfattelse af symptomerne ikke en diagnosticering. Symptomerne er angivet på en skala fra 0 til 3, hvor klienten ved svære symptomer angiver et 3-tal og ved ingen symptomer angiver et 0.
 • Parasit
  indeholder klienternes parasit-tal sammenlagt, og er behandlerens måling.
 • Candida
  indeholder klienternes Candida-tal sammenlagt, og er behandlerens måling.
 • Blodsukker
  indeholder klienternes blodsukker-tal sammenlagt, og er behandlerens måling.
 • Katar
  indeholder klienternes katar-tal sammenlagt, og er behandlerens måling.
 • PCBK
  indeholder summen af behandlerens målinger.

Graferne A til H
Forklaring

Kurverne viser tendensen efter et behandlingsforløb indenfor et dataserie.

 • Symptomer
  indeholder symptomerne efter klientens værdisættelse på en skala fra 0 til 3 og angivet på grafen i procent.
 • Parasit
  indeholder klientens parsit-tal og er behandlerens måling.
 • Candida
  indeholder klientens Candida-tal og er behandlerens måling.
 • Blodsukker
  indeholder klientens blodsukker-tal og er behandlerens måling.
 • Katar
  indeholder klientens katar-tal og er behandlerens måling.
 • PCBK
  indeholder summen af behandlerens målinger.

Graferne er A til H: 5 måneder; eks. “H: 5 måneder” angiver forløbet over 5 måneder for klient H.
Andet sæt grafer er kun bogstaveret. Det angiver hele forløbet for den aktuelle klient.

Graferne for akkumuleret data i procent og værdi er kun medtaget for at give et overblik over gruppens samlet fremgang/tilbagegang.

Symptomer

 • Allergi
 • Belægninger på tungen
 • Depressioner
 • Dårlig hukommelse
 • Eksem
 • Forstoppelse/diarré
 • Gigtsmerter
 • Hovedpine
 • Let til at græde
 • Let til hidsighed
 • Oppustet efter måltider
 • Overvægt
 • Revner i mundvigen
 • Smerter i led og muskler
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Trang til søde sager
 • Træthed efter måltider

data2

data3